Wojciech Kossak, Przysiega Kosciuszki na Rynku w Krakowie  w dniu 24 marca 1794 roku
[Kosciuszko takes the Oath as National Leader in the Market-place of Cracow 24 March 1794].

1911. Oil on Canvas. 147 x 195 cm.
Muzeum Tadeusza Kosciuszki, Solothurn.