Wojciech Gerson (1831-1901) - Zjawa Barbary Radziwiłłówny [Apparition of

Barbara Radziwill]. 1886. Oil on canvas. 281 x 189 cm.
National Museum, Poznań.